Дивата природа на Родопите

Родопите са като море от преливащи отвъд хоризонта тъмнозелени хълмове. Дори ако само за миг се полюбувате на красивата панорама и вдъхнете кристално чистия въздух, Вие завинаги ще се влюбите в лиричните и магнетични Родопи.

Западните Родопи са едно от малкото останали кътчета дива природа в Европа. Растителността е представена предимно с иглолистни видове /смърч, бял бор, черен бор, ела/ и малко широколистни - бук, дъб, габър. В планинския пояс при 1300-1600 м надм. в., широко са разпространени иглолистните гори, предимно смърчови. Тук с дни можете да се разхождате сред вековни смърчови и букови гори, в които да срещнете сърни и елени, лисици, диви кози и други вече редки за Европа животни. Бродейки из Родопите ще видите и следи от властелина на планината - Кафявата мечка, намерила убежище в дивите гори на Родопите. Тук все още се срещат и вълците, които верни на инстинктите си да се пазят от човека, ще избягват всяка среща с вас.

В Западният дял на Родопите се срещат над 200 вида птици, между които и особено рядката скалолазка, която можете да видите край пещерата "Дяволското гърло". Особено характерни за живописните ждрела са многобройните ята скални лястовици и бързолетите. През деня, из деретата се носят виковете на керкенеза и сокола скитник. През нощта се чува страховитото бухане на бухала, а късметлиите могат да чуят призори брачната песен на глухаря. Над всички гордо кръжи господаря на хищните птици - скалния орел.

Родопите са прочути с богатството си от редки и красиви цветя. В централната част на Родопите се намират едни от планинските ридове в България с най-голямото растително богатство - Мурсалица, Триградските скали и др.

Тритон     Напролет зелените губери на поляните са изпъстрени с диви и уханни цветя, сред които и много орхидеи. Тук можете да видите видове, които се срещат само в тази част на света - съименици на планината като Родопския крем (Lilium rhodopaeum), Родопската теменуга (Viola rhodopaea), Родопското лале (Tulipa rhodopae) и много други. Рано напролет можете да видите розовитe цветчета на символа на Родопите - Силивряка (Heberlea rhodopaensis), притежаващ уникалното свойство да се съживява, след като години е бил в хербария ви! Легендата разказва, че цветето се е появило от кръвта на Орфей, след разкъсването му от вакханките.

Родопите са истински рай за любителите гъбари и билкари! Разхождайки се из планината, ще успеете да напълните и торба с вкусни манатарки, масловки, сърнелки и пачи крак, както и да наберете букет с билки.

За опазването на видовото разнообразие на растителния и животинския свят, са съсдадени редица резервати: "Казаните" и "Сосковчето" край Смолян, "Кастраклий" край с. Борино, "Старата гора" край с. Триград и "Момчиловски дол" край Пампорово. Строго е забранено влизането в резерватите.

Посещения са възможни само с научно цел и със специално разрешение от РИОСВ Смолян. Под закрилата на закона са и много защитени местности в района: "Чаирите" край Триград, "Триградско ждрело", "Рожен" край Пампорово.