Природа

Природа (на латински: nascor, роден, be born) в най-широкия смисъл на думата означава естествената среда, материалният свят. Природата се дели на жива и нежива и се различава от изкуствено направените от човека предмети.